(WWW.ROZMARINGVENDEGHAZ.HU)
természetes személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója
Adatkezelő neve:
Köpüfa Kft. (Rozmaring Vendégház)
Fülöp Csaba (Rózsa Porta)
Verziószám: v1.0
E szabályzat visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed az üzemeltetőkre.
Érvényes: 2018.05.01-től

Adatkezelő adatai:

 1. Rozmaring Vendégház:
  Név: Köpüfa Kft.
  Lakcím: 7720 Zengővárkony, Kossuth u. 12.
  Üzlet címe: 7720 Zengővárkony, Kossuth u. 12.
  Engedélyszám: Pv/2184-3/2019.
  Adószám:14949726-2-02
  NTAK szám: EG19008603
  Szálláshelytípus: Egyéb szálláshely
 2. Rózsa Porta:
  Név: Fülöp Csaba
  Lakcím: 7720 Zengővárkony, Kossuth u. 12.
  Üzlet címe: 7720 Zengővárkony, Kossuth u. 14.
  Engedélyszám: 889-2/2016
  Adószám:53600972-1-22
  NTAK szám: EG19007216
  Szálláshelytípus: Magánszálláshely
 3. Menta Porta:
  Név: Popp József
  Lakcím: 7720 Zengővárkony, Kossuth u. 2.
  Üzlet címe: 7720 Zengővárkony, hrsz. 298.
  Engedélyszám: 1/2020
  Adószám: 76578757-1-22
  NTAK szám: EG20007239 
  Szálláshelytípus: Magánszálláshely

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
Fülöp Csaba
7720 Zengővárkony, Kossuth u.12.
E-Mail cím: rozmaringvendeghaz@gmail.com
Telefonszám: +36 30 985 4110

 1. A ROZMARING VENDÉGHÁZ, RÓZSA PORTA ÉS MENTA PORTA ADATVÉDELEM MELLETTI ELKÖTELEZETTSÉGE
  Mivel Önt fontos ügyfelünknek tartjuk, elsődleges célunk, hogy hozzájáruljunk emlékezetes kikapcsolódásához.
  A Rozmaring Vendégházba, Rózsa Portába és Menta Portába vetett bizalma és elégedettsége létfontosságú számunkra.
  Így, elkötelezettségünk részeként, hogy elvárásainak eleget tegyünk, létrehoztuk az ügyfeleink védelméről szóló irányelveket. Ez az okirat egységesíti az Önnel szembeni kötelezettségvállalásainkat, és leírja, hogy a Rozmaring Vendégház, Rózsa Porta és Menta Porta hogyan használja személyes adatait.
  A Rozmaring Vendégház, Rózsa Porta és Menta Porta legfontosabb szabályai hét alapelvre épülnek.
 2. HOZZÁJÁRULÁS
  „Személyes adatnak” minősül minden olyan formátumban összegyűjtött és rögzített információ, amely lehetővé teszi személyazonosítását természetes személyként, közvetlenül (például név, vezetéknév) vagy közvetetten (például e-mail cím, telefonszám). Mielőtt ilyen jellegű információt szolgáltat számunkra, olvassa el ezt az ügyfeleink adatvédelméről szóló irányelveket tartalmazó dokumentumot.
  A Személyi Adatvédelmi Okirat a szálláshely szolgáltatásainkat szabályozó feltételek részét képzik. Ezen feltételek elfogadásával kijelenti, hogy egyetért a Személyi Adatvédelmi Okirat rendelkezéseivel.
 3. A ROZMARING VENDÉGHÁZ, RÓZSA PORTA ÉS MENTA PORTA HÉT IRÁNYELVE AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELMÉÉRT
  Az alábbi hét irányelv alkalmazandó a Rozmaring Vendégházban, a Rózsa Portán és a Menta Portán belül:
 4. Jogosultság: Személyes adatait csak a jelen Szabályzatban leírt célokra gyűjtjük és használjuk.
 5. Jelentőség és pontosság: Csak az adatfeldolgozáshoz szükséges személyes adatokat gyűjtjük. Minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk tárolt személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek.
 6. Adattárolás: Személyes adatait csak a feldolgozáshoz szükséges ideig tároljuk, a törvényi rendelkezésekkel összhangban.
 7. Hozzáférés, helyesbítés, ellenzés: Személyes adataihoz hozzáférhet, módosíthatja, javíthatja vagy törölheti azokat. Ellenezheti személyes adatainak értékesítési és marketing célú felhasználását. A fentiekkel kapcsolatban az illetékes osztály adatait (13. §) a „Hozzáférés és módosítás” című részben találja meg.
 8. Titoktartás és biztonság: Érvényben lévő technikai és szervezeti intézkedésekkel biztosítjuk személyes adatai védelmét adatváltoztatás, véletlen vagy jogellenes veszteség, illetéktelen használat, közzététel vagy adataihoz való hozzáférés elkerülése érdekében.
 9. Megosztás és nemzetközi transzfer: Személyes adatait megoszthatjuk a Rozmaring Vendégház és Rózsa Portán belül, vagy harmadik féllel, (például kereskedelmi partnerek és / vagy szolgáltatók) az ebben az Okiratban meghatározott célokra. Megfelelő intézkedéseket foganatosítunk, amikkel garantáljuk az ilyen adatok megosztása vagy továbbítása biztonságosságát.
  A Rozmaring Vendégház és Rózsa Porta Adatvédelmi alapelveivel kapcsolatos bármely kérdés esetén kérjük, lépjen kapcsolatba az adatvédelmi részleggel, amelynek részleteit a következő záradék tartalmazza „Hozzáférés és módosítás”.
 10. HATÁLYA
  Ez a fejezet vonatkozik:
  A ROZMARING VENDÉGHÁZ, RÓZSA PORTA ÉS MENTA PORTA összes foglalási honlapjára, magába foglalva a https://rozmaringvendeghaz.hu oldalt is.
 11. MILYEN JELLEGŰ SZEMÉLYES ADATOT GYŰJTÜNK?
  Különböző időpontokban kötelesek leszünk arra, hogy információt kérjünk önről és/vagy családtagjairól, mint a ROZMARING VENDÉGHÁZ, RÓZSA PORTA ÉS MENTA PORTA vendégeiről:
  BEJELENTKEZÉS PILLANATÁBAN TÖRTÉNŐ ADATRÖGZÍTÉS KÁRTYABEOLVASÓ SEGÍTSÉGÉVEL:
  A VIZA rendszer számára történő adatrögzítésben és adattovábbításban a szálláshely-szolgáltató a vendég személyes adatainak adatkezelője, az MTÜ pedig a szálláshely-szolgáltató adatfeldolgozója.

  Tárolt adatok
  A VIZA rendszer kizárólag olyan adatcsomagokat fogad be, ahol a személyes adatokat a szálláshely-szolgáltató a jogszabályban meghatározott módon titkosító kulcs használatával titkosította.

  A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÓ A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBEVEVŐ BEJELENTKEZÉSEKOR AZ OKMÁNYOLVASÓ SEGÍTSÉGÉVEL AZ ALÁBBI ADATOKAT RÖGZÍTI – A SZÁLLÁSHELYKEZELŐ SZOFTVER ÚTJÁN A KORMÁNY RENDELETÉBEN KIJELÖLT TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TÁRHELYEN.

  családi és utónév;
  születési családi és utónév;
  születési hely és idő;
  neme;
  állampolgársága;
  anyja születési családi és utóneve;
  a személyazonosításra alkalmas okmány vagy útiokmány azonosító adatai.
  TOVÁBBÁ AZ ALÁBBI ADATOKAT IS RÖGZÍTI A SZÁLLÁSHELYKEZELŐ SZOFTVERBEN:

  a szálláshely-szolgáltatás címe;
  a szálláshely igénybevételének kezdő és várható, valamint tényleges befejező időpontja.
  NEM KELL RÖGZÍTENI AZT AZ ADATOT, AMELYET AZ OKMÁNY NEM TARTALMAZ.

  AZOKAT AZ ADATOKAT:

  amelyeket az okmányolvasó nem tud leolvasni,
  vagy hibásan olvas le
  a szálláshely-szolgáltató manuális adatbevitel útján köteles rögzíteni a szálláshelykezelő szoftverben.

  A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÓK ÁLTAL HASZNÁLT ESZKÖZÖK ÉS A VIZA RENDSZER A BEOLVASOTT OKMÁNYOK KÉPÉT NEM TÁROLHATJA.

  A hatályos törvények szerint Magyarországon életkortól függetlenül, minden polgárnak kötelező rendelkeznie személyazonosságát igazoló hatósági igazolvánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély), tehát már az újszülötteknek is. A jogszabályok alapján az adatok rögzítése minden igénybevevő vendégre vonatkozóan egyformán kötelező, így sem életkor, sem más változó – pl. a szolgáltatás után fizetendő díj, kedvezmények, a tartózkodás hossza, rokoni kapcsolat az igénybevevővel – alapján az adatok rögzítésétől eltekinteni nem lehet.

  A szálláshely-szolgáltatást igénybevevő vendég a személyi azonosításra alkalmas okmányát a szálláshely-szolgáltatónak az adatok rögzítése céljából bemutatja.

  Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja.

  Hozzáférés az adatokhoz

  Törvényi felhatalmazás alapján a VIZA rendszerben tárolt titkosított adatokban célzottan és kizárólag a rendőrség végezhet keresést informatikai eszközön keresztül. Keresés a bűnüldözés, a bűnmegelőzés, valamint a közrend, a közbiztonság, az államhatár rendjének, az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme, és a körözési eljárás lefolytatása érdekében indítható. A keresés eredményeként a rendőrség kizárólag azt az információt ismerheti meg, hogy az általa megadott keresési feltételek szerinti személy mely szálláshely-szolgáltatónál szerepel igénybevevőként, mikor érkezett és várhatóan mikor távozik vagy mikor távozott. Ezt követően a rendőrség – az adatkérés céljának megjelölésével – egyéb, a szálláshely-szolgáltató által kezelt adatok továbbítását kérheti, az adatszolgáltatást a szálláshely-szolgáltató térítésmentesen teljesíti.

  EGYÉB ADATOK, MELYEKET A SZÁLLÁSHELY A TARTÓZKODÁS ELŐTT, ALATT VAGY UTÁN KÉRHET A VENDÉGEKTŐL:
  • Elérhetőség (például vezetéknév, utónév, telefonszám, e-mail)
  • Gyermekekre vonatkozó adatok (például vezetéknév, születési idő, életkor)
  • SZÉP-kártya száma (tranzakció és foglalás céljából)
  • érkezési és indulási időpontja
  • Az Ön preferenciái és érdeklődései (pl. Preferált padló, ágynemű típusa, újságok / magazinok, sport, kulturális érdekek)
  • Kérdései / észrevételei, az egyes létesítményünkben való tartózkodás alatt vagy után.
  A 18 évesnél fiatalabb személyek körében gyűjtött információk a névre, nemzetiségre és a születés napjára korlátozódnak, amelyet csak egy felnőtt szolgáltathat számunkra. Hálásak lennénk, ha gondoskodnánk róla, hogy gyermekeink ne küldhessenek nekünk semmilyen személyes adatot a Ön beleegyezése nélkül (különösen az interneten keresztül). Ha mégis ilyen adatokat küldenének, akkor kapcsolatba léphet az Adatvédelmi részleggel („Hozzáférés és módosítás” záradék), hogy ezen információk megsemmisítését kérje.
  Nem szándékosan gyűjtünk érzékeny információkat, például származásról, etnikumról, politikai véleményről, vallási és filozófiai hovatartozásról, szakszervezeti tagságról, egészséggel vagy szexuális irányultsággal kapcsolatos részletekről. Ezenkívül, az alkalmazandó helyi törvényektől függően egyéb információk is érzékenynek minősülnek, mint például a hitelkártyaszám, a szabadidős tevékenységek és a személyes tevékenységek. Azonban lehetséges, hogy ilyen információkat összegyűjtünk, hogy megfeleljünk az Ön igényeinek, hogy megfelelő szolgáltatást tudjunk nyújtani Önnek, mint például egy adott étrendnek való megfelelés. Ebben az esetben, az egyes országokban hatályos jogszabályoktól függően, az Ön előzetes engedélye kérhető az érzékeny információk gyűjtésével kapcsolatban.
 12. MIKOR VAN SZÜKSÉG A SZEMÉLYES ADATAIT GYŰJTENI?
  Személyes adat gyűjthető számos alkalommal, mint például:
 13. Részvétel marketing programokban vagy eseményeken:
  o Hűségprogramokra való feliratkozás
  o Az ügyfél-felmérésekben való részvétel (pl. a vendégelégedettségi felmérés)
  o Online játékok és versenyek
  o Hírlevelekre való feliratkozás, annak érdekében, hogy e-mailben kapjon ajánlatokat és promóciókat
 14. Harmadik féltől érkező adat kezelése:
  o Utazásszervezők, utazási irodák, GDS foglalási rendszerek és mások
 15. Internetes tevékenységek:
  o Online űrlapok (online foglalás, kérdőívek, Rozmaring Vendégház, Rózsa Porta és Menta Porta közösségi hálózatokon, hálózati bejelentkezési eszközök, mint például a Facebook belépése stb.).
 16. MILYEN CÉLLAL?
  A következő célokkal gyűjtjük személyes adatait:
 17. Ügyfeleinkkel szembeni kötelezettségeink teljesítése.
 18. Szobák és szállások foglalásainak irányítása:
  o Jogi dokumentumok létrehozása és tárolása a számviteli előírásoknak megfelelően.
 19. Szállodánkban való tartózkodása során:
  o A szolgáltatások használatának nyomon követése (telefon, bár, stb.)
  o Szobákhoz való hozzáférés nyomon követése
  o Azon ügyfelek listájának belső menedzselése, akik a vendégházban való tartózkodásuk során nem megfelelő módon viselkedtek (agresszív és illetlen, antiszociális viselkedés, a szálloda szerződésének be nem tartása, a biztonsági előírások be nem tartása, lopás, kár és vandalizmus vagy fizetési incidensek).
 20. Szálláshely szolgáltatásaink fejlesztése, különösen:
  o Személyes adatainak feldolgozása ügyfélmarketing programunkban marketing tevékenység végzése, a márkák népszerűsítése az Ön igényeinek és kívánságainak jobb megértése érdekében
  o Termékeink és szolgáltatásaink az Ön igényeihez alakítása
  o Kereskedelmi ajánlatok és promóciós üzenetek testreszabása
  o Az ön tájékoztatása a Rozmaring Vendégház és Rózsa Porta által kínált különleges ajánlatokról és minden új szolgáltatásról.
 21. Az ügyfelekkel való kapcsolattartás az üdülés előtt, alatt és után:
  o A hűségprogram kezelése
  o Az ügyféladatok megadása
  o A foglalási előzményeken és az ügyfelek utazási preferencián alapuló szegmentálási műveletek célzott kommunikáció végett
  o Jövőbeni viselkedések előrejelzése
  o Statisztikák és kereskedelmi eredmények kidolgozása, valamint jelentések készítése
  o Kontextusadatok megadása a push eszközökhöz, mikor az ügyfél ellátogat a vendégház honlapjára, vagy szobát foglal
  o Új vagy visszatérő ügyfelek preferenciáinak ismerete és kezelése
  o Hírlevelek, promóciók és turisztikai szolgáltatási ajánlatok, illetve ajánlatok küldése, vagy a Rozmaring Vendégház és Rózsa Porta partnereitől felkeresés, vagy telefonos kommunikáció
  o Hírlevelek, promóciók, turisztikai ajánlatok és elégedettségi felmérések leiratkozására irányuló kérelmek kezelése
  o Figyelembe véve a kifogás jogát
  o Egy dedikált telefonos szolgáltatás használatával megkeresni a Rozmaring Vendégház és Rózsa Porta vendégházban tartózkodó személyeket egy esetleges, a szállodát érintő súlyos esemény (természeti katasztrófák, terroristatámadások stb.) bekövetkeztekor.
 22. Egy megbízható harmadik fél bevonása, a foglaláskor vagy a tartózkodás ideje alatt összegyűjtött adatok elemzésére, az Ön érdeklődési köre és az ügyfélprofilja meghatározása érdekében. Ezáltal személyre szabott ajánlatokat tudnak küldeni Önnek.
 23. Rozmaring Vendégház, Rózsa Porta és Menta Porta szolgáltatásainak fejlesztése elsődlegesen:
  o Kérdőívek készítése és vevői visszajelzések elemzése
  o Követelések / panaszok kezelése
  o Hűségprogramunk előnyeinek kínálása
 24. Biztosítani és javítani a Rozmaring Vendégház, Rózsa Porta és Menta Porta honlapjainak használatát:
  o Keresés javítása
  o Biztonsági lépések beiktatása a csalás elkerülése végett.
 25. Helyi előírások betartása (adattárolás biztonsága).
 26. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIHOZ VALÓ HARMADIK FÉL HOZZÁFÉRÉSÉNEK FELTÉTELEI
  A Rozmaring Vendégház, Rózsa Porta és Menta Portán belül, annak érdekében, hogy a legjobb szolgáltatást nyújthassuk Önnek, megoszthatjuk a személyes adatait és hozzáférést biztosíthatunk hozzájuk egy, a cégcsoport által meghatalmazott személy számára:
  • Szobafoglalással foglalkozó személy, a cégcsoport foglalási eszközeit használva
  • Informatikai személyzet
  • Kereskedelmi és marketing partnerek
  • orvosi szolgálat, ha szükséges
  • jogi szolgálat, ha szükséges
  • Általánosságban a Rozmaring Vendégház és Rózsa Portán belüli bármely megfelelő személy, a meghatározott személyes adatkategóriákra vonatkozóan.
  Szolgáltatók és partnerek: az Ön személyes adatait harmadik fél számára elküldhetők, szolgáltatások nyújtása és az Ön tartózkodásának javítása céljából, például:
 27. Külső szolgáltatók: informatikai alvállalkozók, külső ügyvédek.
 28. Kereskedelmi partnerek: A Rozmaring Vendégház, Rózsa Porta és Menta Porta – hacsak Ön másképp nem rendelkezik az Adatvédelmi osztálynál – az ön profiljának javítása, ha bizonyos személyes adatokat megoszt a kedvelt kereskedelmi partnereivel. Ebben az esetben egy megbízható harmadik fél átvizsgálhatja, elemezheti, és bizonyos eszközöket alkalmazhat az ön adataira. Ez az adatfeldolgozási módszer lehetővé teszi a Rozmaring Vendégház, Rózsa Porta és Menta Porta és kiváltságos szerződéses partnerei számára, hogy meghatározzák az ön érdeklődési körét és ügyfélprofilját, mely által személyre szabott ajánlatokat tudnak küldeni Önnek.
 29. Közösségi oldalak: Annak érdekében, hogy azonosítani tudjuk Önt a honlapunkon, regisztráció nélkül, a Rozmaring Vendégház, Rózsa Porta és Menta Porta a Facebookos bejelentkezési felületet tette elérhetővé. Amennyiben Ön a Facebook bejelentkezési rendszert használja, akkor kifejezetten engedélyezi a Rozmaring Vendégház, Rózsa Porta és Menta Porta számára, hogy hozzáférjen és tárolja az ön Facebook fiókja nyilvános adatait, ugyanúgy, mint más adatot, mely a Facebookos bejelentkezés során elérhetővé válik. A Rozmaring Vendégház, Rózsa Porta és Menta Porta a is közölheti az Ön e-mail címét a Facebook-kal annak érdekében, hogy azonosítsa, hogy Ön már Facebook-felhasználó-e, és ha szükséges, személyre szabott és releváns hirdetéseket küldhessen Önnek a Facebook-fiókjába. A Rozmaring Vendégház, Rózsa Porta és Menta Porta honlapján lehetősége van kedvelni aRozmaring Vendégház, Rózsa Porta és Menta Porta facebook oldalát. A Rozmaring Vendégház, Rózsa Porta és Menta Porta a kedvelők részére időközönként irányított marketing tevékenység keretében hirdetéseket küld.
  Helyi hatóságok: Kötelezve lehetünk arra, hogy a helyi hatóságoknak az Ön adatait kiadjuk, ha azt jogszabály vagy egy vizsgálat megköveteli, a helyi előírásoknak megfelelően.
 30. SZEMÉLYES ADATAINAK BIZTONSÁGOS TOVÁBBÍTÁSA NEMZETKÖZI PARTNEREK RÉSZÉRE
  A jelen Okirat 7. pontjában meghatározott célok érdekében személyes adatait továbbíthatjuk olyan belső vagy külső címzettek számára, melyek eltérő szintű személyes adatvédelemmel rendelkező országokban lehetnek.
  Ennek következtében, a jelen okirat végrehajtása mellett a Rozmaring Vendégház, Rózsa Porta és Menta Porta olyan intézkedéseket alkalmaz a személyes adatok biztonságos átvitelének érdekében egy, a Rozmaring Vendégház, Rózsa Porta és Menta Porta egysége vagy egy külső címzett felé, hogy a személyes adatot gyűjtő országban alkalmazott adatvédelmi szabályzattól eltérő szintű személyes adatvédelemmel rendelkező országban is biztonságos legyen.
  A foglalás végrehajtásához szükségesektől eltérő adatkezelést biztosítanak a különböző szintű személyes adatvédelemmel rendelkező országokra az Európai Bizottság által előírt szerződéses ügyfelekről-alvállalkozókra vonatkozó záradékok szabályozzák. Az Egyesült Államokba irányuló adatáramlások a Safe Harbor-hoz tartozó szervezetekhez irányulnak.
 31. ADATBIZTONSÁG
  A Rozmaring Vendégház, Rózsa Porta és Menta Porta az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hoz, hogy megakadályozza a személyes adatok tiltott vagy véletlen megsemmisítését, véletlen módosítását vagy elvesztését, valamint jogosulatlan hozzáférést vagy nyilvánosságra hozatalát. E célból technikai intézkedéseket (pl. Tűzfal) és szervezési intézkedéseket (pl. Felhasználói azonosító / jelszórendszer, fizikai védelem stb.) tettünk.
 32. SÜTIK
  Sütik használata.
  Tájékoztatjuk, hogy a Rozmaring Vendégház, Rózsa Porta és Menta Porta sütiket vagy más jelölőket használhat a www.rozmaringvendeghaz.hu honlapján és annak aloldalain.
  Ezek a jelölőeszközök telepíthetők az Ön eszközeire az Ön által kiválasztott vagy bármikori kiválasztható preferenciák alapján.
 33. Miért van szükség sütikre?
  A tájékoztatás és az átláthatóság érdekében a Rozmaring Vendégház, Rózsa Porta és Menta Porta létrehozta ezt a házirendet, hogy többet megtudhasson a következőkről:
  • A feldolgozott információk eredete és célja a Rozmaring Vendégház, Rózsa Porta és Menta Porta webhelyének böngészése során
  • Rozmaring Vendégház, Rózsa Porta és Menta Porta által használt sütik és más nyomjelzők tekintetében fennálló jogait
 34. Mi a süti?
  A sütik és más hasonló jelölők a szerverek által használt adatcsomagok, amelyek az állapotinformációkat a felhasználó böngészőjébe továbbítják, és ugyanazon a böngészőn keresztül visszaadják az állapotinformációkat az eredeti kiszolgálónak.
  Az állapotinformáció lehet egy munkamenet azonosítója, egy nyelv, egy lejárati dátum, egy válasz mező vagy más típusú információ.
  Az érvényességi időtartam alatt a sütiket az állapotinformációk tárolására használják, amikor egy böngésző egy weboldal különböző oldalaihoz fér hozzá, vagy ha a böngésző egy későbbi időpontban visszatér a weboldalhoz.
  Két különböző típusú süti létezik:
  • A munkamenetek sütijei, amelyek a böngészőből való kilépés vagy a weboldal elhagyása után törlődnek
  • Tartós sütik, amelyek a készüléken maradnak a lejáratukig, vagy amíg ki nem törli a böngészője jellemzőiből
 35. Mért használunk sütike?
  Sütiket és egyéb jelölőket elsősorban a következő célokra használunk:
  A sütik szigorúan szükségesek a Rozmaring Vendégház, Rózsa Porta és Menta Porta weboldalának böngészéséhez és az összes funkció használatához, különösen a következőkre:
  • A látogatók hitelesítésének és a kapcsolódó biztonsági intézkedéseknek a kezelése, valamint a hitelesítési modul megfelelő működése
  • A felhasználói élmény optimalizálása és a böngészés megkönnyítése, különösen a „technikai útvonalak” meghatározása a böngészéshez
  • Tárolja a sütik információs bannerre vonatkozó adatait, amelyeket a weboldal látogatói láttak, majd folytatták a böngészést a weboldalon, miután elfogadták a sütik használatát az eszközükön
  • Biztonsági intézkedések végrehajtása (például amikor egy bizonyos idő után újra be kell jelentkezni a tartalomra vagy egy szolgáltatásra, vagy biztosítani kell a Rozmaring Vendégház, Rózsa Porta és Menta Portahonlapjának alapvető működését és a legfontosabb műszaki jellemzőinek használatát, például a teljesítmény- és böngészési hibák, felhasználói bejelentkezések kezelése stb.)
  Sütik a különösen következőkre vonatkozóan:
  • Alakítsa a Rozmaring Vendégház, Rózsa Porta és Menta Porta webhelyeit a készüléke megjelenítési beállításaihoz (megjelenítési felbontás, használt operációs rendszer, a weblapok megjelenítésének beállításai a használatban lévő eszköz és annak helye alapján stb.)
  • A Rozmaring Vendégház, Rózsa Porta és Menta Porta weboldalán megadott konkrét adatok tárolása, hogy megkönnyítse és személyre szabja az Ön későbbi látogatásait (beleértve a felhasználói fiókkal rendelkező látogató elő és utónevének megjelenítését)
  • Gyorsabban hozzáférhet a személyes oldalaihoz a bejelentkezési adatok vagy a korábban megadott adatok tárolásával
  A látogatók követésére szolgáló sütik célja, hogy javítsák a felhasználók kényelmét azzal, hogy megértsük a Rozmaring Vendégház, Rózsa Porta és Menta Porta webhelyével való kapcsolatát (leggyakrabban látogatott oldalak, használt alkalmazások stb) ezek a sütik statisztikákat gyűjthetnek össze, vagy különböző módon kipróbálhatják az információk megjelenítését a szolgáltatások relevanciájának és használhatóságának javítása érdekében.
  A hirdetési sütik célja (i) az Ön érdeklődése, a böngészési viselkedése, preferenciái és egyéb tényezők alapján az Ön számára releváns hirdetési felületeken, célzott tartalmat ajánlani, amely érdekes lehet az Önnek (legjobb ajánlatok, egyéb célállomások stb.), és (ii) csökkenti a hirdetések megjelenésének számát.
  A társult sütik azonosítják azon harmadik fél webhelyét, amely átirányított egy látogatót a Rozmaring Vendégház, Rózsa Porta és Menta Porta webhelyére.
  A harmadik felek által beállított közösségi hálózati sütik lehetővé teszik, hogy megoszthassák a Rozmaring Vendégház, Rózsa Porta és Menta Porta webhelyéről alkotott véleményét és tartalmát a közösségi hálózatokon (például a közösségi hálózatok „Megosztás” vagy „Like” alkalmazásgombjait).
  A fent említett Social Network Weboldalon található közösségi hálózati alkalmazások bizonyos esetekben lehetővé tehetik az érintett közösségi hálózatok számára, hogy Önt azonosítsák, még akkor is, ha nem kattintott az alkalmazás gombra. Ez a fajta gomb lehetővé teszi, hogy egy közösségi hálózat nyomon kövesse a böngészést a Rozmaring Vendégház, Rózsa Porta és Menta Porta weboldalán, egyszerűen azért, mert az érintett közösségi hálózatban lévő fiókja engedélyezve van az eszközön (nyitott munkamenet) a böngészés közben.
  Javasoljuk, hogy olvassa el e közösségi hálózatok irányelveit, hogy megismerkedjen azzal, hogyan használják a keresési információkat, amelyeket összegyűjtenek, különösen a hirdetések tekintetében. Ezek a szabályok kifejezetten lehetővé kell hogy tegyék, hogy döntéseket hozhasson ezeken a közösségi hálózatokon, különösen úgy, hogy mindegyikük számára beállítja a felhasználói fiókokat.
 36. Beleegyezés
  Bizonyos sütik telepítéséhez Ön beleegyezése szükséges. Amikor először meglátogatja a Rozmaring Vendégház, Rózsa Porta és Menta Porta webhelyét, megkérdezi, elfogadja-e az ilyen típusú sütik telepítését, amelyek csak az elfogadás után aktiválódnak. Ezt a folyamatot egy információs banner segíti a Rozmaring Vendégház és Rózsa Porta honlapján, amely tájékoztatja Önt arról, hogy a böngészés folytatásával beleegyezik a sütik telepítéséhez, amely az eszköz hozzájárulását kéri. Bármikor meggondolhatja magát, a „sütik törlése és / vagy blokkolása” részben leírt különböző módszerek használatával.
 37. Sütik törlése/blokkolása
  Számos lehetőség van a sütik és más nyomjelzők törlésére.

Böngésző beállítások
Bár a legtöbb böngésző alapértelmezés szerint be van állítva a sütik elfogadásához, ha kívánja, beállíthatja, hogy elfogadja az összes sütit, mindig blokkolja a sütiket, vagy válassza ki azokat a sütiket, amelyeket a feladóik alapján fogadni fog.
Beállíthatja a böngészőjét úgy is, hogy a sütiket elfogadja vagy letiltsa eseti alapon a telepítésük előtt. A böngésző lehetővé teszi, hogy rendszeresen törölje a sütiket az eszközéről. Ne felejtse el beállítani az összes böngészőt a különböző eszközöein (tabletták, okostelefonok, számítógépek stb.).
A sütik és preferenciák beállítása kezelése tekintetében a konfiguráció minden böngésző esetében változó. Ezt böngészője Súgó menüjében, valamint a sütikkel kapcsolatos beállításainak módosításában találja. Például:
• Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
• Safari™: http://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies
• Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647
• Firefox™: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
• Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html
A sütik mentése a készülékére az Ön kívánságaitól függ, amelyeket bármikor és díjmentesen gyakorolhat és módosíthat a böngésző szoftverének beállításai alapján.
Ha a böngésző úgy van beállítva, hogy elfogadja a sütiket az eszközén, az oldalakon és a megtekintett tartalmakba ágyazott sütik ideiglenesen tárolhatók a készülék egy külön helyén. A kibocsátó csak olvasható.
Azonban, beállíthatja a böngészőjét a sütik letiltására. Ne feledje, hogy ha beállítja, akkor a Rozmaring Vendégház, Rózsa Porta és Menta Porta webhelyén található egyes funkciók, oldalak és terek nem lesznek elérhetők, amelyért mi nem vagyunk felelősséggel terhelhetők.

Szakosodott hirdetési platformok
Számos hivatásos hirdetési platform lehetővé teszi, hogy elfogadja vagy blokkolja a tagok által használt sütiket. Ezek a központosított mechanizmusok nem akadályozzák a hirdetések megjelenítését; egyszerűen megakadályozzák azok a sütik telepítését, amelyek a hirdetéseket az Ön érdeklődéséhez igazítják.
Például, ha ellátogat a thttp://www.youronlinechoices.com webhelyre, hogy letilthatja a sütik ezen a készüléken történő telepítését. Ezt a weboldalt olyan digitális reklámszakemberek kínálják, akik az Európai Digitális Reklám Szövetségen belül kapcsolódtak össze, és amelyeket a franciaországi Interactive Advertising Bureau France vezetett.

 1. ADATTÁROLÁS
  Az Ön személyes adatait csak a jelen Okiratban meghatározott célokból vagy az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően tároljuk.
 2. HOZZÁFÉRÉS ÉS MÓDOSÍTÁS
  Az alábbi címre írásban élhet kifogásolási jogával.
  Ha jogainak gyakorlása nehézségekbe ütközik, kérjük, forduljon közvetlenül a Rozmaring Vendégház, Rózsa Porta és Menta Porta adatvédelmi tisztviselőjéhez e-mailben vagy írásban az alábbi címeken:
  Rozmaring Vendégház: Fülöp Csaba, rozmaringvendeghaz@gmail.com, 7720 Zengővárkony, Kossuth L. u. 12., Tel. 06 30 985 4110
  Rózsa Porta: Fülöp Csaba, rozmaringvendeghaz@gmail.com, 7720 Zengővárkony, Kossuth L. u. 12., Tel. 06 30 985 4110
  Menta Porta: Fülöp Csaba, rozmaringvendeghaz@gmail.com, 7720 Zengővárkony, Kossuth L. u. 12., Tel. 06 30 985 4110
  A titoktartás és a személyes adatok védelme érdekében azonosítanunk kell Önt, hogy válaszolhassunk a kérésére. Felkérést kap arra, hogy a kérelemhez mellékeljen egy hivatalos azonosítót, például egy vezetői engedélyt vagy útlevelet. Ha személyes adatai pontatlanok, hiányosak vagy nem naprakészek, kérjük, küldje el a megfelelő módosításokat az Adatvédelmi részleghez, a fenti lehetőségek szerint.
  Minden kérés a lehető legrövidebb időn belül megválaszolásra kerül az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban. Gyakorolhatja az saját személyes adataival kapcsolatos jogait, azzal kapcsolatban, amit a szálloda egy tartózkodás után tárol és feldolgoz. Ehhez közvetlenül kapcsolatba kell lépnie a szállodával.
 3. FRISSÍTÉSEK
  Ezt az Okiratot időről időre módosíthatjuk. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze, különösen foglaláskor.
 4. KÉRDÉSEK ÉS KAPCSOLAT
  A Rozmaring Vendégház, Rózsa Porta és Menta Porta személyes adatvédelmi politikájával kapcsolatos bármely kérdése esetén kérjük, forduljon az Adatvédelmi tisztviselőhöz („Hozzáférés és módosítás” záradék).